Aurelia on täällä!

Web-applikaatioden kasvavat vaatimukset ajaa arkkitehtuuria entistä enemmän kohti selaimessa suoritettavaan prosessointiin. Esimerkiksi perinteinen web-arkkitehtuurimalli alkaa jäämään auttamatta vanhaksi, jossa jokaista sivusiirtymää varten pitää tehdä uusi kutsu palvelimelle, jossa ladattava sivu rakennetaan. Uusi SPA-arkkitehtuuri (Single-Page Application) on korvaamassa kovaa vauhtia vanhat web-arkkitehtuurit. SPA:n perusidea on, että nimen mukaisesti applikaatio ladataan selaimeen yhdellä sivulatauksella. Tämän jälkeen palvelimelle tehdään kutsuja vain datan hakua ja tallennusta varten. Esimerkiksi mobiililaitteissa uuden arkkitehtuurin hyöty tulee esiin, kun siirrettävän datan määrä vähenee huomattavasti. Vanhassa mallissa siirretään samaa html-koodia useaan kertaan selaimelle esimerkiksi listan muodossa, jolloin pelkän datan osuus on vain murto-osa sen ympäröivän html:n määrästä.

Seuraavasta defacto javascript-frameworkin tittelistä on menossa kova taistelu. Vuodenvaihteessa kilpailuun astui mukaan Aurelia, joka on Durandalin seuraava sukupolvi. Kovimmat kilpailijat lienevät Googlen AngularJS ja Facebookin ReactJS. Aurelia lähestyy kovaa vauhtia beta-vaihetta, joten nyt on viimeistään aika kokeilla mitä se oikein tarjoaa.

Kerään tähän postauksia miten Aurelian saa otettua käyttöön eri lähtökohdista.

  1. Aurelian käyttöönotto

Aurelia.io

Author

Jukka

comments powered by Disqus